วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Promotion Flog Express หมดเขต 31 มีนาคม 2552 ส่งสินค้าไปประเทศฮ่องกง ในราคาพิเศษ ส่งถึงหน้าประตูบ้าน ทั่วประเทศ ทุกเมือง ทุกตำบล ในฮ่องกง ด่วน

Promotion Flog Express หมดเขต 31 มีนาคม 2552
ส่งสินค้าไปประเทศ ฮ่องกง (Hong Kong) ในราคาพิเศษ/ส่งถึงหน้าประตูบ้าน(Door-to-Door) ทั่วประเทศ ทุกเมือง ทุกตำบล ในประเทศฮ่องกง ด่วน
ติดต่อ บริษัท Flog Express co.,Ltd
294 ถ.ศรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
086-3319249
032-328749

Promotion FlogExpress หมดเขต 31 มีนาคม 2552 ส่งสินค้าไปญี่ปุ่น 100 Kg ราคาพิเศษ ส่งถึงหน้าประตูบ้าน ทั่วประเทศ ทุกเมือง ทุกตำบล ในประเทศญี่ปุ่น ด่วน

Promotion FlogExpress หมดเขต 31 มีนาคม 2552
ส่งสินค้าไป ญี่ปุ่น 100 กิโลกรัม (KG) ในราคาพิเศษ/ส่งถึงหน้าประตูบ้าน ทั่วประเทศ ทุกเมือง ทุกตำบล ในประเทศ ญี่ปุ่น ด่วน
ติดต่อ บริษัท Flog Express co.,Ltd
294 ถ.ศรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
086-3319249
032-328749

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ต้นกำเนิดของการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์

โลจิสติกส์เกิดมาจากการปฏิบัติการทางการทหารในการสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงกองทัพในสนามรบ คำว่าโลจิสติกส์มาจากภาษากรีก “Logistikos” ซึ่งมีความหมายว่าความเชี่ยวชาญในการคำนวณ ซึ่งความเชี่ยวชาญดังกล่าวก็ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของโลจิสติกส์ในปัจจุบัน จริงๆแล้วจากจุดเริ่มต้น โลจิสติกส์เป็นเพียงแค่เรื่องของการจัดหาที่พัก อาหาร และน้ำให้กับทหาร เมื่อกองทัพต้องเดินทัพห่างไกลจากฐานทัพ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทหารต้องแบกสัมภาระเพื่อใช้เป็นที่พักรวมทั้งอาหาร ซึ่งสามารถใช้ได้เพียง 2 – 3 วัน ในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถหาอาหารได้ตามปริมาณที่ต้องการ การส่งกำลังบำรุงจึงต้องจัดหาอาหารและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อให้กองทัพสามารถยืนหยัดต่อสู้อยู่ได้ แต่ความยุ่งยากซ้ำซ้อนของโลจิสติกส์ก็เพิ่มขึ้น เช่น ปืนใหญ่ต้องการกระสุนและม้าเพื่อเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง ม้าต้องการหญ้าแห้งเพราะพวกมันไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากพืชที่มันกินเป็นประจำ ม้าที่โตในอังกฤษและได้รับการเลี้ยงดูด้วยฟ่อนหญ้าแห้ง ( fodder ) ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับหญ้าจากทุ่งหญ้าในแอฟริกาใต้ได้ทันที กองทหารม้าแนวหน้าของอังกฤษต้องต่อสู้กับปัญหานี้ในช่วงสงคราม Anglo Boer
โลจิสติกส์ในทางการทหารได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่19 ในยุโรป เนื่องจากยุโรปได้เข้าไปเกี่ยวข้องในสงครามมากมายหลายครั้ง การศึกษาเรื่องโลจิสติกส์อย่างเป็นทางการปรากฏหลักฐานในผลงานของ Antoine Henri, Baron of Jomini ซึ่งทั้งคู่มียศเป็นนายพลจัตวาในกองทัพของ Napolean เขาใช้คำ logistique ครั้งแรกในงานของเขาที่ชื่อว่า Precis de l’art de la guerre (Summary of the art of war) เราจะยกตัวอย่างความยุ่งยากซับซ้อนของโลจิสติกส์ทางการทหารให้เห็นภาพเหตุการณ์ดังนี้
การใช้กระสุนปืนใหญ่ในช่วง 1 เดือนของสงครามโลกครั้งที่ 1 มีปริมาณมากเป็นสองเท่าของการใช้กระสุนปืนใหญ่ระหว่าง\สงครามกลางเมืองสหรัฐฯ (ซึ่งยาวนานถึง 4 ปี) และในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ปริมาณการใช้กระสุนปืนใหญ่ยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยประมาณการว่าต้องมีกระสุนปืนใหญ่เพิ่มขึ้น 10 ตัน เพื่อส่งทหารหนึ่งคนไปประจำที่ตั้งในสนามรบ และยังต้องการเพิ่มอีก 2 ตันต่อเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมของทหารดังกล่าว
การสนับสนุน Zulu War ในปี ค.ศ.1879, Lord Chelmsford มีทหารกว่า 16,800 คน และมีกระสุนปืนใหญ่อยู่กว่า 2,000,000 ลูก มีเกวียน 2 ล้อ กว่า 113 เล่ม มีเกวียนบรรทุก 2 ล้อ 113 เล่ม เกวียนบรรทุก 4 ล้อ 612 เล่ม และยังมีสัตว์ที่ใช้ลากเกวียนอีก 7,626 ตัว เพื่อการลำเลียงส่งกำลังบำรุงจากศูนย์ส่งกำลังบำรุงไปยังกองทัพ และยังมีเกวียนกว่าร้อยที่ต้องลำเลียงกำลังบำรุงระหว่างศูนย์ไปยังส่วนต่างๆ ของกองทัพ ตัวอย่างสงครามล่าสุดก็คือ Gulf War ในชาวงทศวรรษ 1990 ก็เป็นการสะท้อนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง สินค้าปริมาณมหาศาลถูกจัดส่งไปยังเครื่องบินลำเลียงและกองทัพ มีการรวบรวมอาวุธและยุทโธปกรณ์สนับสนุนเพื่อส่งให้เครื่องบินลำเลียงได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่การขัดแย้งที่จะเริ่มขึ้น สุขอนามัยของทหารได้รับการดูแลเอาใจใส่ถึงขนาดที่ว่าการจัดส่งน้ำดื่มไปให้ทหารจะต้องเป็นในรูปขวดเพื่อรักษาสุขภาพของทหารให้อยู่ในสภาพดีที่สุด ผลลัพธ์จากการดำเนินการดังกล่าวก็คือสงครามจบสิ้นลงใน 43 วัน โดยมีการใช้กำลังสนับสนุนทางอากาศในการส่งกำลังบำรุงถึง 2,555 เที่ยวต่อวัน โลจิสติกส์ในกองทัพสมัยใหม่ไม่ใช่เป็นการส่งกระสุน อุปกรณ์และอาหารให้กับกองทัพ เครื่องบินลำเลียงและเรือลำเลียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการฝึก การเคลื่อนย้ายเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทหารที่บาดเจ็บ การอพยพทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตออกจากสนามรบรวมตลอดไปจนถึงการดำเนินการในการฝังศพด้วย