วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บริษัทที่ให้บริการด้านขนส่ง และ ชิปปิ้งครบวงจร ทำเอกสารให้เสร็จ พร้อมส่ง

บริษัท FlogExpress Co.Ltd
บริษัทที่ให้บริการด้านขนส่ง และ ชิปปิ้งครบวงจร ทำเอกสารให้เสร็จ พร้อมส่ง

- บริการด้านนำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือ พัสดุ ตู้คอนเทนเนอร์
- บริการด้านนำเข้า และส่งออกสินค้าทางอากาศ พัสดุ ตู้คอนเทนเนอร์บริการอื่นๆ
- บริการรถขนส่งภายในประเทศ รถ 4/ 6/10 ล้อ
- บริการหัวลาก
- บริการขนส่งถึงที่ที่คุณต้องการ
- บริการเดินพิธีการศุลกากร นำเข้าและส่งออก
ติดต่อ 086-3319249 สุรชัย